Program konference

Moderuje: Jakub Krejčí

9.30
Zahájení konference
Hlavní partner STUDENTSKÉHO DNE enteria a.s. – Aleš Bělík, ředitel PR enteria a.s.
Moderátor: Jakub Krejčí
9.35–10.30
1. blok – „Železniční obor v ČR“ – panelová diskuze

Správa železnic, státní organizace

  • Elektrizace trati mezi Brnem a Zastávkou – Martin Grečnár, Stavební správa východ Správa železnic
  • Projekt Praha -Letiště – Kladno – Jakub Lípa, Stavební správa západ Správa železnic

České dráhy, a.s.

  • Aktuální projekty – Roman Tesař, zástupce obchodního ředitele České dráhy, a.s.

ČD Cargo, a. s.

  • Zajímavosti a aktuální projekty – Petr Tobiáš, specialista spolupráce se školami

Diskuze

10.30–10.45
Přestávka
10.45–11.30
2. BLOK „AKTUÁLNÍ PROJEKTY SPOLUPRÁCE VŠ A FIREM“ – PANELOVÁ DISKUZE
  • Kompetenční centrum v Dětenicích

Martin Jacura, Fakulta dopravní ČVUT v Praze, Antonín Diviš, AŽD Praha s.r.o.

  • Železniční projekty a spolupráce s firmami na Dopravní fakultě Jana Pernera

Libor Švadlenka, děkan, Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice, Pavel Koucký, ředitel odboru personálního, Správa železnic, státní organizace

Diskuze

11.30–12.10
3. blok „Programy a možnosti spolupráce firem pro studenty”
  • Správa železnic, státní organizace – Eva Černá, spolupráce se školami
  • České dráhy, a.s. – Darina Mondočková, úsek lidských zdrojů
  • ČD Cargo, a.s. – Tomáš Jelínek, vedoucí skupiny spolupráce se školami
  • enteria a.s. – Aleš Bělík, ředitel PR