Konference

Konference Rail
Business Days 2024

11. června od 10–16 hodin

Trojhalí Karolina (pavilon Nová stanice)

Moderuje: Ondřej Kubala

Rail Business Days - MAPA

Program

10.00–10.30
Zahájení konference – úvodní projevy k aktuální situaci, plánům a financování projektů ve vztahu k železniční dopravě v ČR
 • Martin Kupka, ministr dopravy ČR
 • Jiří Svoboda, generální ředitel Správa železnic, s.o.
 • Michal Krapinec, generální ředitel České dráhy, a.s.
 • Zdeněk Chrdle, generální ředitel AŽD Praha, s.r.o.
 • Radek Podstawka, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu
10.30–10.50
Otevřená debata s ministrem dopravy ČR Martinem Kupkou
 • Martin Kupka, ministr dopravy ČR
10.50–11.30
Debata: Technologie provozu kolejových vozidel s alternativním pohonem v praxi
 • Jiří Ješeta, náměstek generálního ředitele odpovědný za osobní dopravu, České dráhy, a.s.
 • Petr Fridrišek, vedoucí odboru železniční dopravy, Koordinátor ODIS s. r. o.
 • Tomáš Ignačák, President CZ/SK Škoda Group
 • Jiří Pavel, ředitel odboru strategie, Správa železnic, s.o.
11.30–12.00
Železnice jako klíčový dopravní mód budoucnosti ČR
 • Zdeněk Chrdle, generální ředitel AŽD Praha, s.r.o.
 • Martin Bělčík, generální ředitel Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
 • Martin Chrastil, generální ředitel SUDOP PRAHA a.s.
12.00–14.00
Oběd
14.00–15.30
Energetika a její vliv na provoz, infrastrukturu a vývoj železniční dopravy + Závěrečná debata
 • Tomáš Tóth, generální ředitel ČD Cargo, a.s.
 • Michla Kraus, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele pro provoz, České dráhy, a.s.
 • Jiří Svoboda, generální ředitel Správa železnic, s.o.
 • Jan Rafaj, prezident Svaz průmyslu a dopravy ČR
15.30–16.00
Vysokorychlostní tratě (VRT) – příprava, vliv na region a infrastrukturní plány
 • Jakub Bazgier, ředitel Stavební správy VRT, Správa železnic, s.o.
 • Luděk Sosna, ředitel odboru strategie, Ministerstvo dopravy ČR
 • Beata Šmídová, vedoucí odboru územního plánování, Moravskoslezský kraj
16.00–16.15
Coffee break

Konferenční depo
Rail Business Days 2024

12. června od 9.00–16.00 hodin

Trojhalí Karolina (pavilon Nová stanice)

Moderuje: Daniela Brzobohatá

Vstup na programové části je zahrnut v rámci běžné vstupenky na veletrh.

Rail Business Days - MAPA
10.00–11.00
ČD Cargo
ČESKO-POLSKÁ KONFERENCE
11.00–12.15
Prezentace polských firem
 • Budimex
 • PKP Cargo International
 • Pesa Bydgoszcz
 • Stadler Polska
12.15–13.00
Oběd
13.00–14.00
Debata: Přeshraniční spolupráce – Moravskoslezský kraj, Slezské a Opolské vojvodství, město Ostrava a partnerské město Katovice
 • Josef Bělica, hejtman Moravskoslezského kraje
 • Jan Dohnal, primátor města Ostrava
 • Zástupci – Slezské a Opolské vojvodství
 • Marcin Krupa, primátor města Katovice

*Jedná se návrh programu. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu.

NOVÝ AREÁL, NOVÉ MOŽNOSTI, NOVÉ KONTAKTY, NOVÝ AREÁL, NOVÉ MOŽNOSTI, NOVÉ KONTAKTY